Core Web Vitals Assessment: Today Gold Rate: ఈ రోజు బంగారం ధ‌ర‌లు (July 6, 2021)

Today Gold Rate: ఈ రోజు బంగారం ధ‌ర‌లు (July 6, 2021)

Today Gold Rate: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధ‌ర‌లు రెండ్రోజుల వ్య‌వ‌ధిలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. ధ‌ర‌లు ఒకే విధంగా ఉన్నాయి. మంగ‌ళ‌వారం ధ‌ర‌లు ప‌రిశీలిస్తే..!


Today Gold Rate: బంగారం ధ‌ర‌లు ప‌రిశీలిస్తే, హైద‌రాబాద్‌లో మంగ‌ళ‌వారం (06.07.2021) 22 క్యారెట్ల బంగారం 1 గ్రాము రూ.4,431/- ధ‌ర ప‌లుకుతోంది. 8 గ్రాముల బంగారం(22 క్యారెట్లు) ధ‌ర రూ.35,448/- ధ‌ర ఉండ‌గా గ‌త రోజు(సోమ‌వారం) అదే విధంగా ఉంది. 10 గ్రాముల బంగారం (22 క్యారెట్లు) ధ‌ర రూ.44,310/- ధ‌ర ఉండ‌గా కింద‌టి రోజు అదే విధంగా ఉంది. 100 గ్రాముల బంగారం (22 క్యారెట్లు) ధ‌ర రూ.4,43,100/- ధ‌ర ఉండ‌గా కింద‌టి రోజు అదే విధంగా ఉంది. రెండ్రోజుల ధ‌ర‌ల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు.

24 క్యారెట్ల బంగారం ధ‌ర ఒక గ్రాము రూ.4,834/- ఉండ‌గా, 8 గ్రాముల (24 క్యారెట్లు) బంగారం ధ‌ర రూ.38,672/- ఉంది. 10 గ్రాముల బంగారం (24 క్యారెట్లు) రూ.48,340/- ఉండ‌గా, 100 గ్రాముల బంగారం (24 క్యారెట్లు) రూ.4,83,400/- ఉంది. రెండ్రోజుల ధ‌ర‌ల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు.

విజ‌య‌వాడ‌లో మంగ‌ళ‌వారం (06.07.2021) 22 క్యారెట్ల బంగారం 1 గ్రాము రూ.4,431/- ధ‌ర ప‌లుకుతోంది. 8 గ్రాముల బంగారం(22 క్యారెట్లు) ధ‌ర రూ.35,448/- ధ‌ర ఉండ‌గా గ‌త రోజు(సోమ‌వారం) అదే విధంగా ఉంది. 10 గ్రాముల బంగారం (22 క్యారెట్లు) ధ‌ర రూ.44,310/- ధ‌ర ఉండ‌గా కింద‌టి రోజు అదే విధంగా ఉంది. 100 గ్రాముల బంగారం (22 క్యారెట్లు) ధ‌ర రూ.4,43,100/- ధ‌ర ఉండ‌గా కింద‌టి రోజు అదే విధంగా ఉంది. రెండ్రోజుల ధ‌ర‌ల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు.

24 క్యారెట్ల బంగారం ధ‌ర ఒక గ్రాము రూ.4,834/- ఉండ‌గా, 8 గ్రాముల (24 క్యారెట్లు) బంగారం ధ‌ర రూ.38,672/- ఉంది. 10 గ్రాముల బంగారం (24 క్యారెట్లు) రూ.48,340/- ఉండ‌గా, 100 గ్రాముల బంగారం (24 క్యారెట్లు) రూ.4,83,400/- ఉంది. రెండ్రోజుల ధ‌ర‌ల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు.

కొద్ది రోజులుగా హైద‌రాబాద్ లో బంగారం ధ‌ర‌లు ప‌రిశీలిస్తే!

జూలై 5,2021న బంగారం (22 క్యారెట్లు) రూ.44,310 …బంగారం (24 క్యారెట్లు) రూ.48,340/-
జూలై 4,2021న బంగారం (22 క్యారెట్లు) రూ.44,310 …బంగారం (24 క్యారెట్లు) రూ.48,340/-
జూలై 3,2021న బంగారం (22 క్యారెట్లు) రూ.44,300 …బంగారం (24 క్యారెట్లు) రూ.48,330/-
జూలై 2,2021న బంగారం (22 క్యారెట్లు) రూ.44,200 …బంగారం (24 క్యారెట్లు) రూ.48,220/-
జూలై 1,2021న బంగారం (22 క్యారెట్లు) రూ.44,000 …బంగారం (24 క్యారెట్లు) రూ.48,000/-.

Share link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *