Heart Touching Story

Heart Touching Story: నిజ‌జీవితం అంటే? రెండున్న‌ర గంట‌ల సినిమా కాదు

Heart Touching Story: ఒక‌సారి 45 ఏళ్ల వ‌య‌సున్న ఒకామె కోర్టు మెట్లు ఎక్కింది. జ‌డ్జిగారు ముందు ఆమె ఇలా విన్న‌వించ‌కుంది. ‘మా వారికి ఆరోగ్యం బాగాలేదు. మాకు ఒక పాప ఉంది. నేను అంద‌రి ఇళ్ల‌ళ్లో ప‌నిచేసి తెచ్చిన డ‌బ్బుతో కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాను. అంద‌రినీ అడుక్కునీ ఎలాగోలా నా కూతురికి మంచి చ‌దువు చెప్పించాను. మా అమ్మాయిని ఎటువంటి క‌ష్టం తెలియ‌కుండా పెంచాను. అమ్మాయి కూడా బాగా చ‌దివి ఉద్యోగం సంపాదించుకుంది. ఇక మా క‌ష్టాలు […]

Continue Reading